איור לוגו לחברת נסיעות 

הפרוייקט:

• תיאור תהליך העבודה משלב הסקיצה ועד ללוגו מוגמר במספר צבעים.

צבעים אלטרנטיביים
על רקע כהה
גווני אפור
סקיצה

לוגו סופי:

• •

תוכנות בשימוש:

• •