עיצוב מגזין מוזיקה 

מטרת הפרוייקט:

• עיצוב מגזין מוזיקה אינטרנטי הכולל - לוגו, איורים, עיצוב ועימוד שער קדמי ואחורי ועמודי הפנים.

איור לשער המגזין:

Show More

• •

• •

תוכנות בשימוש:

• •

• •

מתוך עמודי המגזין: