עיצוב מגזין מוזיקה 

מטרת הפרוייקט:

• עיצוב מגזין מוזיקה אינטרנטי הכולל - לוגו, איורים, עיצוב ועימוד שער קדמי ואחורי ועמודי הפנים.

איור לשער המגזין:

• •

• •

תוכנות בשימוש:

• •

• •

מתוך עמודי המגזין:

כתבה 1
כתבה 1
תוכן עניינים
תוכן עניינים
שער קדמי
שער קדמי
צד אחורי
צד אחורי
כתבה 3
כתבה 3
כתבות 2
כתבות 2