כד חלב מיושן

איור כד חלב במקום האות מ' סופית בלוגו